Dansk travklub har mange spændende og særdeles hyggelige arrangementer i relation til travsporten.

Klubben støtter travsporten aktivt.

Kontigent Kr. 300,00 indbetales senest den 10 januar 2019.

Konto: Den Danske Bank - 4200 1023578