Referat fra generalforsamlingen i Dansk Trav Klub d. 21/10-2019

Der var mødt 16 til generalforsamlingen.

Jørgen Iversen indledte med en mindetale over tidligere travtræner Leif Løfgren der gik bort d. 24. September, 83 år gammel.

Efterfulgt af 1 minuts stilhed til ære for Leif Løfgren.

Jf. Generalforsamlingens dagsorden:

Pkt. 1: Søren Brusgaard blev valg som dirigent. Konstaterede generalforsamlingen lovligt

Indvarslet og beslutningsdygtig.

Pkt. 2: Formandens beretning: Formanden Jørgen Iversen gennemgik årets arrangementer

Foreningen er en travklub og arrangementerne bør relateres mest muligt til trav og mest muligt

til Charlottenlund travbane.

a) Generalforsamlingen 2018 forløb planmæssigt. 25 deltagere. Leif Løfgren var dirigent.

Stegt flæsk på Teglkroen d. 15/10-2018. René Paludan vandt rafleturneringen.

Næste års generalforsamling (2020) afholdes på Lunden.

b) Ærespræmieløb:

DTK’s ærespræmieløb d. 11/11. Vinder blev Current Afair

Sponsor af ponyløb

9/12 DTK præsenterer 3 års finale. Vinder Dornatello Garbo

9/12 DTK præsenterer 4 års finale. Vinder Vertigo Lux

c) Julefrokost d. 9/12-2018. Vellykket med hele 56 deltagere og god julemad fra Jørgen

Skovlunds køkken. Vellykket julelotteri med flotte indkøbte gaver, samt flotte sponsorater. Tak for det.

d) Torskegilde og rafleturnering d. 25/2-2018 i Pit-stop i Lunden. 18 deltagere. God torsk.

e) Surpriceaften d. 8/4-2018 på Restaurent Allégade 10 med god stegt flæsk. 28 deltagere.

Indlæg ved politisk kommentator og forfatter Kaare R. Skou, som fortalte om storsvindleren Alberti.

f) Sweep Stake d. 3/6-2018 havde 28 deltagere. Som vanligt fjordrejer, oksemørbrad og Dessert.

Peter Jørgensen og Jørgen Skovlund havde lavet programmet. Peter Jørgensen fortalte om hestene.

g) Skovturen d. 19/8-2018. 34 deltagere. Vellykket. Morgenbuffet på Brønshøj Borgerkro.

Syd på til Henning Scharsteins stutteri under opbygning. Krofrokost ved Viby. Kaffe og kage på et museum for håndværk.

Ophold ved kalkbrudssø på vej hjem til udgangspunktet.

Flere arrangører med Tom Hansen som drivkraft.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året.

5 nye medlemmer i løbet af året. Bestyrelsen arbejder på flere medlemmer.

Der er indkøbt nye emblemer

Mummi arbejder videre med forslag til revision af vore vedtægter

René Paludan arbejder videre med vor hjemmeside.

Anders Lou Hendriksen bestyrer vor foreningskonto. Anders skifter bank til Jyske Bank. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at oprette en foreningskonto.

Betingelserne for dette oplyses. Foreningen skal CVR-registreres. Jyske Bank skal have vedtægter, generalforsamlings referater og

oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne m.m. Visse omkostninger forbundet hermed.. Georg og Anders taler videre om dette.

Næste års arrangementer er næsten planlagt og vil snart blive udsendt og oplyst på hjemmesiden.

Referatet blev godkendt.

Pkt. 3: Kasserer Georg Jakobsen fremlagde regnskabet. Godkendt af revisor Søren Brusgaard, Mindre overskud. Ca. 30.000,- i kassebeholdning. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen: Flest mulige arrangementer skal foregå på Lunden. Dvs. Torskegilde, Surprice-aften (hvis ikke aktiviteten betinger andet placering).

Sweep-Stake, generalforsamling og julefrokost. Blev vedtaget.

Da vi nu ikke kan afvikle keglespil (Cirkel Ordenens lokaler) i forbindelse med torskegildet blev det besluttet at vi skulle forsøge os med en Bowling aften også.

Bestyrelsen foreslår uændret indmeldelsesgebyr på 500,- kr, og uændret årskontingent på 300,- kr. Blev vedtaget.

Pkt. 5: Forslag fra medlemmer: Chris har foreslået at flytte julefrokosten fra d. 29/12-2019 til fredag d. 6/12-2019.

Foreningen har fødselsdag d. 5/12 og vi kunne så afvikle fødselsdagsløbet denne dag.

Chris’s forslag skyldes at en del ikke kan deltage d. 29/12. Men en del kan heller ikke d. 6/12.

Bent Rejkjær argumenterer for d. 29/12 da der er flere gode løb og V75.

Bestyrelsen har set på mulighederne i Januar 2020, men vi kender ikke løbsdagene endnu.

Det er svært og ender nok med at vi fastholder d. 29/12-2019

Chris afleverer endvidere et notat med forslag til dage for afvikling af foreningens aktiviteter i 2020.

Bestyrelsen vil se på dette og vurdere i forhold til bestyrelsens tanker om samme.

Pkt. 6: Jørgen Iversen blev genvalgt som formand

Pkt. 7: Tom Hansen blev genvalgt som næstformand

Pkt. 8: Georg ville gerne trække sig fra kassererposten. Anders Lou Hendriksen stillede op til kassererposten og blev valgt.

Pkt. 9: René Paludan blev genvalgt som sekretær.

Pkt. 10: Flemming Johansen (Mummi), genvalgt som bestyrelsesmedlem. Georg Jakobsen og Bent Rejkjær valgt / genvalgt som suppleanter.

Pkt. 11: Søren Brusgaard genvalgt som revisor

Pkt. 12: Torben Monk orienterede om Dansk Køreselskab´s eksistems, som bl.a. afvikler internationalt kørestævne i starten af maj måned.

Kunne have hesteinteresseredes interesse. Måske spec. Maratondagen om lørdagen. Vi vil lægge et link op på vor hjemmeside til Dansk Køreselskab,

samt sende en invitation til DTK’s medlemmer når tiden nærmer sig.

Søren Watson efterlyser interesserede til en anpartsstald. Min. 12 personer med et indskud på 5.000,- til 10.000.- som indskud og månedlig udgift på 800,- til 1.000,-.

Er der interesserede kan de kontakte Søren Watson (mail: hestoghund@godmail.dk) eller mig Jørgen Iversen (mail: jtiversen@mail.dk)

Jeg vil evt. gerne deltage

Det skal pointeres at det IKKE er i regi af Dansk Trav Klub.

Bestyrelsen for DTK har bemyndigelse til at købe en anpart på 1.000,- kr. i en af Lundens anpartsheste.

Jørgen Iversen sluttede af med at takke Søren Brusgaard for veludført dirigentopgave. Takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Jørgen Iversen

d. 25/10-2019

Godkendt af dirigent Søren Brusgaard

d. 25/10-2019